Home » Servicii » Medicina muncii

Medicina muncii

CENTRUL PRIVAT MEDICINA MINCII vă pune la dispoziţie întreaga gamă de servicii medicale în probleme specifice de medicina muncii, pentru orice loc de muncă:

  • examenul medical la angajare conform Ordinului Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr.508/20.11.2002 şi al Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 933/25.11.2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecţie a Muncii (publicat in MO nr. 880/06.12.2002)
  • examinările medicale periodice necesare fiecărui loc de muncă în conformitate N.G.P.M 2002, cu efectuarea investigaţiilor obligatorii conform legislaţiei în vigoare
  • semnalizarea cazului de boală profesională şi dispensarizarea acestuia după confirmare
  • raportări periodice a situaţiei medico-sanitare conducerii, colaborarea cu serviciul de protecţia muncii
  • păstrarea şi completarea dosarelor medicale conform NGPM 2002
  • examinarea personalului care se reintegrează la locul de muncă în urma incapacităţii temporare de muncă (readaptarea la locul de muncă), verificare concedii medicale
  • eliberarea avizelor medicale pentru schimbarea locului de muncă
  • supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a personalului angajat

Tarifele sunt în funcţie de numărul de persoane asistate şi de complexitatea serviciilor, respectiv investigaţiilor necesare.

La aceste servicii se pot adăuga servicii suplimentare, cum ar fi: consultaţii intercurente, tratamente, prescripţii medicale, transport cu ambulanţa proprie, eliberare de documente medicale.

Pentru a face o ofertă fermă, avem nevoie de obiectul de activitate al firmei, lista angajaţilor şi colabolatorilor dumneavoastră, cu locul lor de muncă, riscurile fiecărui post şi meseria pe care o au angajaţii, anul naşterii şi de când lucrează la dumneavoastră.

CONTACT: medmun@aradvest.ro
telefon: 0257-212 950; 0357-408 305; 0744-566 373

Leave a Reply