CMAV logo

Medicina Muncii

Centrul Privat Medicina Muncii

Departament specializat in prestari servicii medicale de medicina muncii, recunoscut si inregistrat la Directia de Sanatate publica Arad si laInspectoratul Teritorial de Munca Arad cu experinta de peste 15 ani in domeniu si cu dotarile moderne, ambianta placuta, flexibilitatea ofertelor recomanda serviciul nostru ca fiind unul dintre cele mai performante.

Vă asigurăm o gama integrală de servicii medicale în probleme specifice de medicina muncii pentru orice loc de muncă
Consultaţii iniţiale:
 • înaintea angajării, după schimbarea locului de muncă, în cazul apariţiei unor factori de risc noi
Examinări obligatorii şi periodice:
 • examenul medical la angajare cf.  Ordinului Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr.508/20.11.2002 şi al Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 933/25.11.2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecţie a Muncii (publicat în MO nr. 880/06.12.2002).
 • examinările medicale periodice necesare fiecărui loc de muncă în conformitate N.G.P.M 2002, cu efectuarea investigaţiilor obligatorii conform legislaţiei în vigoare.
 • depistarea şi semnalizarea cazului de boală profesională şi dispensarizarea acestuia după confirmare
 • întocmirea documentaţiei în vederea propunerii de boală profesională
 • raportări periodice a situaţiei medico-sanitare conducerii, colaborarea cu serviciul de protecţia muncii
 • păstrarea, întocmirea şi completarea dosarelor medicale conform NGPM 2002.
 • examinarea personalului care se reintegrează la locul de muncă în urma incapacităţii temporare de muncă/readaptarea la locul de muncă
Activităţi conexe, suplimentare şi facultative:
 • vizare si evidenţăconcedii medicale
 • eliberarea avizelor medicale pentru schimbarea locului de muncă.
 • supravegherea si evaluarea stării de sănătate a personalului angajat.
 • consultaţii intercurente, tratamente, prescriptii medicale, 
 • eliberare de documente medicale
 • educaţia sanitară preventivă
 • prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
 • consultanţă de medicina muncii în cadrul comitetului de sănătate şi securitate a muncii
 • supravegherea efectivă a condiţiilor de igienă şi sănatate în muncă
 • consult medicina muncii pentru eliberarea fişei de aptitudine

Centrul Privat Medicina Muncii oferă serviciile tip

Important

Pentru o ofertă concretă, avem nevoie de obiectul de activitate al firmei dumneavoastră, statul de funcţii, precizarea condiţiilor de lucru, a factorilor de risc (zgomot, pulberi, suprasolicitare termică, lucru la înălţime, conducători auto, etc.), precum şi denumirea substanţelor chimice utilizate în procesul tehnologic. Aceste informaţii sunt necesare pentru a stabili corect examinările medicale ce trebuie efectuate în conformitate cu normele în vigoare.

Program

09:00 am – 04:30 pm
Luni - Vineri

Adresa

Calea Aurel Vlaicu, bl. 7, oras Arad
judetul Arad

Papionne © 2024. All Rights Reserved.